Ako nájsť mobilného operátora - Opravy a servis - 2019

Toto je telefón, ktorý spĺňa aj vojenské štandardy. Čo všetko dokáže? (Júl 2019).

Anonim

Bezdrôtová komunikácia nedávno získala čoraz viac pozornosti spotrebiteľov a presunula všetky ostatné typy komunikácie z hlavného trhu. Avšak aj pre špecialistov je dnes dosť ťažké porozumieť rozmanitosti, ktoré dnes predstavuje telefónne číslovanie.

Problém spočíva v tom, že čísla mobilných telefónov nie sú geograficky a regionálne fixované. Sú charakterizované pripájaním, vytvoreným Federálnou telekomunikačnou agentúrou, určitým mobilným operátorom.
Otázka, ako rozpoznať mobilného operátora, je dnes dosť významná, a to aj kvôli tomu, že podvody sú v dnešných celulárnych sieťach dosť rozšírené. V tomto ohľade sa problém týka aj účastníkov, ako aj samotných prevádzkovateľov.
Aby bolo možné určiť mobilného operátora, ktorý vlastní konkrétne číslo mobilného telefónu, odporúča sa používať základňu kódov DEF, ktorá pracuje v reálnom čase, čo najviac voľne. Na dnešnej dobe sa na stránkach MTT, t. J. "Interregional Transit Telecom", nachádzajú najkomplexnejšie informácie o telefónnych číslach a ich príslušenstve pre určitých operátorov. V prípade ťažkostí sa vždy nachádzajú ďalšie informácie na stránkach informačného profilu telekomunikačných operátorov.
Najprv sa musíte rozhodnúť, akým spôsobom by som chcel pracovať s databázou DEF kódov. Existujú dve z nich. Prvý z nich ponúka extrakciu údajov pomocou kódu DEF alebo prvých troch čísel sedemmiestneho telefónneho čísla. Druhá z nich ponúka vzorku informácií o číselných kapacitách pomocou samostatných parametrov vyjadrených regiónom, komunikačného štandardu, mobilného operátora a dátumu, ktorý zaznamenáva moment zavedenia indexu. Zadaním údajov v elektronickej podobe môžete získať výsledok, ktorý je zobrazený nižšie.